Vergoeding kunstgebit op implantaten

Voor het vervaardigen van een kunstgebit op implantaten (klikgebit) is een verwijzing van uw tandarts, tandarts/implantoloog of kaakchirurg nodig.

Een kunstgebit op implantaten wordt voor een groot deel vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor een gebit op implantaten in de onderkaak geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor een gebit op implantaten in de bovenkaak is de eigen bijdrage vastgesteld op 8% van de kosten. Enkele zorgverzekeraars berekenen extra kosten als we geen contract met ze hebben afgesloten. Voor een overzicht van gecontracteerde verzekeraars klikt u hier.

Reparaties en rebasingen aan een kunstgebit met implantaten worden 90% vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een eigen bijdrage van 10% van de kosten.

Het is ook mogelijk dat de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt vergoed vanuit een afgesloten aanvullende (tandarts)verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Naast een eventuele eigen bijdrage moet u rekening houden met uw eigen risico. Indien dit nog niet is opgebruikt, kan uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk bij u in rekening brengen tot een maximum van € 385. Voor meer informatie over het eigen risico klikt u hier.