Eigen risico

De overheid heeft enkele jaren geleden een verplicht eigen risico ingesteld. Dit houdt in dat u de eerste kosten die uw zorgverzekeraar vergoed vanuit uw basisverzekering zelf moet betalen. Denk aan de kosten voor bezoek aan een specialist, medicijnen of een kunstgebit. Elk jaar wordt dit bedrag door de overheid vastgesteld. In 2018 blijft het eigen risico € 385. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening. Voor vragen over het eigen risico en het bedrag dat nog openstaat voor u, kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Sommige behandelingen worden niet volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor deze behandelingen geldt dus naast het eigen risico ook een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt voor alle volledige kunstgebitten die wij maken. Voor meer informatie over eigen bijdragen klik hier.

Behandelingen aan gedeeltelijke kunstgebitten (plaatje of frameprothese) worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Over deze kosten wordt dus geen eigen risico in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.