Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over uw kunstgebit of onze service dan kunt u dit altijd met ons bespreken. Mocht u er met ons echt niet uitkomen is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

Voor het indienen van een klacht bij de ONT kunt u telefonische contact opemen met het secretariaat op telefoonnummer 023 – 30 34 620 (ma-vrij van 9.00-12.00u) of kc@ont.nl.

Het secretariaat gaat vervolgens na of het een klacht tegen een tandprotheticus betreft en of de klager al heeft geprobeerd om het probleem met de tandprotheticus op te lossen.

Wanneer dit het geval is, wordt de klager verzocht om de klacht zo uitgebreid mogelijk op papier te zetten en te versturen naar de klachtencommissie.

De klager krijgt een ontvangstbevestiging van zijn of haar klacht. Het secretariaat stuurt de schriftelijk ontvangen klacht ook door naar de beklaagde met het verzoek om binnen 14 dagen schriftelijk op de klacht te reageren. De klachtencommissie kan in voorkomende gevallen besluiten om dit verweer aan de klager te overleggen.

Als de verklaringen van klager en beklaagde binnen zijn, gaat de klachtencommissie proberen om de klacht op te lossen door middel van gesprekken met klager en/of beklaagde.

Wanneer het uitzonderlijke geval zich voordoet dat niet tot een bevredigende oplossing van het geschil gekomen kan worden, wordt de klacht door de ONT voorgelegd aan de patiëntenbelangencommissie.