CZ, OHRA en Delta Lloyd

Wanneer u al een volledig kunstgebit in de onderkaak en/of de bovenkaak draagt is geen verwijzing nodig. CZ, OHRA en Delta Lloyd eisen een verwijzing van de tandarts voor een eerste kunstgebit (als er nog tanden en/of kiezen getrokken moeten worden), alle implantaat-gedragen kunstgebitten en alle gedeeltelijke gebitten.

Alleen een volledig kunstgebit in de onder- en/of bovenkaak dat ouder is dan 5 jaar mogen we zonder aanvraag vooraf vervangen. Voor alle overige kunstgebitten geldt dat we vooraf een machtigingsaanvraag moeten indienen bij de zorgverzekeraar. Ook voor reparaties en het opnieuw opvullen van het gedeeltelijke of implantaat-gedragen kunstgebit moeten we een machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar.

We sturen de rekening van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de behandeling ontvangt u van uw verzekeraar een rekening voor de eigen bijdrage en/of het eigen risico.